úvod výpisky testy maturitní otázky
Oficiální stránky Gymnázia Opatov Studuj jinak - Referáty, seminárky, ale hlavně maturitní otázky všeho druhu od studenta z G. O.

Test - Severní Evropa

Test – Severní Evropa – čtyřleté studium


Jakým způsobem a ve kterých geologických obdobích vznikaly Skandy (Skandinávské pohoří)? Napište název a nadmořskou výšku nejvyššího vrcholu.
Jakého geologického stáří je většina území Finska? Který činitel modeloval zdejší povrch v pleistocénu (starších čtvrtohorách)?
Jakým způsobem vznikl Island? Vysvětlete souvislost s pohybem litosférických desek.
Popište vliv Skandinávského pohoří na klima v Norsku.
Popište vliv Skandinávského pohoří na klima ve Švédsku.
Jak a ve kterých oblastech ovlivňuje klima severní Evropy Golfský proud?
Charakterizujte klima na Islandu (včetně působení klima geografických faktorů).
Co jsou to fjordy, ve kterých zemích je můžeme vidět a jak vznikly?
Porovnejte zalesněnost zemí severní Evropy. Případné rozdíly vysvětlete přírodními podmínkami a hospodářským využitím krajiny.
Porovnejte využití Norského a Baltského moře pro námořní dopravu a vysvětlete případné rozdíly.
Roztřiďte obyvatelstvo zemí severní Evropy podle používaných jazyků. Ve kterých státech žijí Laponci?
Roztřiďte státy severní Evropy podle státního zřízení.
Roztřiďte státy severní Evropy podle členství v NATO. Vysvětlete pojem neutrální stát.
Roztřiďte státy severní Evropy podle členství v Evropské unii.
Seřaďte sestupně státy severní Evropy podle počtu obyvatel. Který stát má největší hustotu zalidnění?
Charakterizujte obyvatelstvo (rozmístění, národnostní a náboženskou strukturu,…) Švédska.
Charakterizujte obyvatelstvo (rozmístění, národnostní a náboženskou strukturu,…) Finska.
Popište nerostné bohatství (strukturu, velikost zásob, exportní možnosti,…) v Norsku.
Popište nerostné bohatství (strukturu, velikost zásob, exportní možnosti,…) ve Švédsku.
Popište nerostné bohatství (strukturu, velikost zásob, exportní možnosti,…) ve Finsku.
Porovnejte energetiku (vlastní energetické zdroje, zaměření,…) Islandu a Švédska.
Porovnejte energetiku (vlastní energetické zdroje, zaměření,…) Finska a Norska.
Charakterizujte průmyslovou výrobu (předpoklady rozvoje, důležité obory, centra,…) ve Švédsku.
Charakterizujte průmyslovou výrobu (předpoklady rozvoje, důležité obory, centra,…) v Norsku.
Charakterizujte průmyslovou výrobu (předpoklady rozvoje, důležité obory, centra,…) ve Finsku.
Charakterizujte průmyslovou výrobu (předpoklady rozvoje, důležité obory, centra,…) v Dánsku.
Charakterizujte ekonomiku (předpoklady rozvoje, důležité obory, centra,…) Islandu.
Určete výrobní náplň (typické výrobky) a státy, kde mají sídla následující firmy: Lego, Saab.
Určete výrobní náplň (typické výrobky) a státy, kde mají sídla následující firmy: Husquarna, Nokia.
Určete výrobní náplň (typické výrobky) a státy, kde mají sídla následující firmy: Volvo, Ikea.
Určete výrobní náplň (typické výrobky) a státy, kde mají sídla následující firmy: Tuborg, Elektrolux.
Charakterizujte zemědělství (předpoklady rozvoje, zaměření, exportní možnosti, význam,…) v Dánsku.
Charakterizujte zemědělství (předpoklady rozvoje, zaměření, exportní možnosti, význam,…) v Norsku, Švédsku, Finsku.
Čím je specifická vnitrostátní doprava v Norsku?
Popište mezinárodní přepravu v Dánsku a vysvětlete význam Dánska pro tranzitní dopravu.
Napište, co víte o Narviku.
Napište, co víte o Kiruně.
Porovnejte cestovní ruch (návštěvnost, realizační a lokalizační podmínky,…) v Dánsku a na Islandu.
Porovnejte cestovní ruch (návštěvnost, realizační a lokalizační podmínky,…) v Norsku a ve Finsku.
Napište, co víte o Roaldu Amundsenovi.
Napište, co víte o Alfredu Nobelovi.
Napište, co víte o Thoru Heyerhahlovi.
Napište jméno alespoň jednoho umělce ze zemí severní Evropy a co o něm víte.
Vyberte alespoň jeden relativně vzdálený ostrov, který patří některému státu severní Evropy a charakterizujte jej.